Về Vital

Vital là dự án nghiên cứu điều chỉnh biện pháp tư vấn “Băng ghế tình bạn” (Friendship Bench) để cải thiện sức khỏe tâm thần và tăng cường điều trị HIV ở những người nhiễm HIV có rối loạn nghiện chất dạng thuốc phiện ở Việt Nam.

Chương trình tư vấn can thiệp
của VITAL