Chúng tôi là ai?

VITAL là một dự án nghiên cứu điều chỉnh biện pháp tư vấn “Băng ghế tình bạn” (Friendship Bench) để cải thiện sức khỏe tâm thần và tăng cường điều trị HIV ở những người nhiễm HIV có rối loạn nghiện chất dạng thuốc phiện ở Việt Nam.

Nghiên cứu do Viện Lạm dụng ma túy quốc gia (NIDA), Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) tài trợ, được thực hiện bởi Đại học North Carolina – Chapel Hill và Văn phòng Đại học North Carolina tại Việt Nam tại 4 phòng khám điều trị Methadone ở Hà Nội.

Đối tượng nghiên cứu là người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) đang điều trị HIV và methadone và có triệu chứng rối loạn tâm thần thông thường, bao gồm trầm cảm, lo âu và rối loạn liên quan đến căng thẳng theo thang điểm trầm cảm, lo âu và căng thẳng (DASS-21).

Đối tác của chúng tôi