Bệnh tâm thần là gì?

Không có gì đáng xấu hổ khi mắc bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là một bệnh giống như bệnh tim hay tiểu đường.

Bệnh tâm thần là điều kiện sức khỏe liên quan đến những thay đổi về cảm xúc, suy nghĩ hoặc hành vi (hoặc sự kết hợp của những thay đổi đó). Bệnh tâm thần liên quan đến sự phiền muộn và/hoặc gặp các vấn đề trong các hoạt động tại cộng đồng, nơi làm việc hoặc ở nhà.

Mắc bệnh tâm thần là bình thường. Trong một năm:

  • Khoảng 1 trong 5 (19%) người Mỹ trưởng thành mắc một vài bệnh tâm thần
  • 1 trong 24 (4.1%) người Mỹ trưởng thành mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng  (Bệnh tâm thần nghiêm trọng gồm rối loạn tâm thần, hành vi hoặc cảm xúc – không bao gồm các rối loạn phát triển và sử dụng chất gây nghiện – gây ra suy giảm chức năng nghiêm trọng ảnh hưởng lớn hoặc giới hạn một hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống. Ví dụ, rối loạn trầm cảm, tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực là bệnh tâm thần nghiêm trọng)
  • 1 trong 12 (8.5%) người Mỹ trưởng thành được chẩn đoán là mắc rối loạn sử dụng chất

Bệnh tâm thần có thể chữa được. Phần lớn người mắc bệnh tâm thần tiếp tục các hoạt động hàng ngày bình thường.

Tài liệu tham khảo: https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-mental-illness

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.