Chuyển đổi chương trình tư vấn can thiệp với các bên có liên quan

Để thực hiện mục tiêu 1 của Dự án “Chuyển đổi chương trình tư vấn can thiệp Băng nghế tình bạn phù hợp với người có HIV mắc rối loạn nghiện chất dạng thuốc phiện tại Việt Nam”, quy trình chuyển đổi ADAPT-ITT được thực hiện gồm 8 bước:

1. Access population need – Đánh giá nhu cầu của đối tượng đích

2. Decide on intervention – Lựa chọn can thiệp

3. Adaptation with stakeholders – Chuyển đổi chương trình với các bên có liên quan

4. Production of adapted protocol – Xây dựng chương trình chuyển đổi

5. Topical expert input – Xin ý kiến chuyên gia

6. Integration of expert input – Chỉnh sửa theo góp ý của chuyên gia

7. Training – Tập huấn

8. Testing of adapted protocol – Thử nghiệm chương trình chuyển đổi 

Từ tháng 01/2021 đến giữa tháng 02/2021, dự án tiến hành thực hiện bước 3 của quy trình chuyển đổi. Cụ thể, Dự án đã trình bày chương trình Băng ghế tình bạn cho một số đối tượng nghiên cứu (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sỹ, nhân viên, trưởng cơ sở điều trị methadone, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội) qua các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Ý kiến phản hồi và đóng góp cho chương trình từ các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm sẽ được dự án tổng hợp để xây dựng chương trình tư vấn can thiệp chuyển đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.