NHỮNG SỰ KIỆN GÂY CĂNG THẲNG TRONG CUỘC SỐNG

Những sự kiện gây căng thẳng trong cuộc sống có thể gồm từ những sự kiện thảm họa như người thân chết, hoặc bị đuổi việc, đến những sự kiện đời thường hơn như chuyển đến nhà mới. Các nghiên cứu về những sự kiện gây căng thẳng trong cuộc sống tập trung vào những biến đổi sinh lý do căng thẳng.

Thang đánh giá căng thẳng cảm nhận (S.Cohen  và đồng nghiệp, 1983)

Những câu hỏi trong thang này hỏi cảm xúc và suy nghĩ của bạn trong tháng qua. Với mỗi câu hỏi, bạn sẽ được hỏi để chỉ ra bạn thường xuyên như thế nào cảm thấy hoặc suy nghĩ với câu hỏi cụ thể. Mặc dù một số câu hỏi tương tự nhau, nhưng có sự khác nhau, nhưng có sự khác nhau giữa chúng. Bạn nên trả lời từng câu hỏi một. Cách tốt nhất là trả lời nhanh từng câu hỏi. Nghĩa là đừng cố gắng đếm số thời gian bạn cảm thấy một cách cụ thể, mà tốt hơn là chọn luôn một lừa chọn theo ước tính hợp lý.

Với mỗi câu hỏi, chọn 1 trong các lựa chọn sau

0 Không bao giờ

1 Gần như không bao giờ

2 Khá thường xuyên

3 Thỉnh thoảng

4 Rất thường xuyên

Câu hỏi 1. Trong tháng vừa qua, bạn cảm thấy buồn vì những điều sảy ra bất ngờ một cách thường xuyên như thế nào?

Câu hỏi 2. Trong tháng vừa qua, bạn cảm thấy lo lắng và căng thẳng thường xuyên như thế nào?

Câu hỏi 3. Trong tháng vừa qua, bạn cảm thấy bạn không thể đối phó với mọi thứ mà bạn phải làm thường xuyên như thế nào?

Câu hỏi 4. Trong tháng vừa qua, bạn cảm thấy tức giận vì những việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bạn thường xuyên như thế nào?

Câu hỏi 5. Trong tháng vừa qua, bạn thấy bản thân nghĩ về những điều bạn phải hoàn thành thường xuyên như thế nào?

Câu hỏi 6. Trong tháng vừa qua, bạn cam thấy khó khăn chồng chất cao đến mức bạn không thể vượt qua chúng thường xuyên như thế nào?

Nếu điểm số của bạn cao, bạn có thể cần nghĩ đến cách làm giảm những căng thẳng hàng ngày của bạn.

Nguồn: Health Psychology, Seventh Edition, Shelley E. Taylor, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.