Sự thật về rối loạn tâm thần

  • Có nhiều loại rối loạn tâm thần khác nhau được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Những rối loạn này thường là sự kết hợp của những suy nghĩ, nhận thức, tình cảm, hành vi và các mối quan hệ khác thường. 
  • Rối loạn tâm thần gồm: trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt và các chứng loạn thần khác, và rối loạn phát triển gồm cả chứng tự kỷ.
  • Có nhiều cách hiệu quả để phòng tránh các rối loạn tâm thần như trầm cảm.
  • Có nhiều cách chữa rối loạn tâm thần và giảm nhẹ hậu quả do rối loạn tâm thần gây ra.
  • Tiếp cận các dịch vụ xã hội và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có khả năng chữa trị và hỗ trợ về mặt xã hội để giúp phòng tránh và điều trị các rối loạn tâm thần.
  • Khoảng 450 triệu người trên thế giới gặp khó khăn liên quan đến sức khỏe tâm thần; với sự hỗ trợ thích hợp, những người này sẽ có thể phục hồi hoặc học cách sống hiệu quả và có ý nghĩa để vượt qua những khó khăn đó. Tuy nhiên, rất nhiều người đối mặt với sự phân biệt và kỳ thị của xã hội (khoảng 90% những người bệnh cho rằng sự kỳ thì và phân biệt đối xử có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ), khiến cho họ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ thích hợp.

Tài liệu tham khảo: https://www.healthline.com/health/mental-health-resources

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.